หน่วยที่ 2 Preferences

B. Complete the following with the correct form of the

   infinitive( to + Verb ช่องที่ 1 ) or the gerund ( Verb เติม ing )

1. I have posted your letter and I still remember the day and

the post office. = I remember ( post ) ………………………your letter.

2. I have not yet posted your letter , but I shall deep in mind that

I have to post it. = I remember ( post ) …………………….. your letter.

3. He saw me in the street , stopped and started talking to me.

=  He stopped ( talk ) …………………………..to me.

4. He talked to me for some time, then he stopped

( talk )…………………………….. to me.

  

c.  Fill in the blank with go or come.

1.  I will …………………………fishing tomorrow.

2.  Do you want to ……………………………having dinner

with me this evening.

3.  …………………………….dancing at my party next Sunday.

Unit2

1.เนื้อหาสาระ

   โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

                      –     Would rather + (do)

                      –     Wish + verb in the past simple

                      –     Adjectives ending in –ing or -ed

                        –    Past simple tense

 

คำศัพท์และสำนวนภาษาUnit 2

          บทเรียนย่อยที่ 1

                      –     work out:                     to do exercises that make you stronger (ออกกำลังกาย)

                      –     acrobatics (n.pl.):                 skillful actions like those of an acrobat (การแสดงกายกรรม)

                      –     clown (n.):                   a person with a red nose, painted face, and funny clothes, whose job is to make people laugh (ตัวตลก)

                      –     journalist (n.):            someone who writes reports for newspapers, magazines, television, or radio (นักหนังสือพิมพ์)

             บทเรียนย่อยที่ 3

                      –     horrified (adj.):          greatly shocked and disturbed, filled with horror (น่าหวาดกลัว)

                      –     epidemic (n.):             a situation in which a lot of people have a disease (การเกิดโรคระบาด, การแพร่ระบาด)

                      –     regardless  (adv.):                without worrying about or taking account of (โดยไม่สนใจ)

                      –     creed (n.):                    a system of beliefs or principles (หลักความเชื่อ, ลัทธิ)

                      –     famine (n.):                 a case of extreme lack of food for a very large number of people (ความอดอยาก)

                      –     refugees (n.):             people who have been forced to leave their country for political reasons or because of war (ผู้ลี้ภัย)

                      –     infectious (adj.):       (of a disease) capable of being passed from one person to another (เป็นโรคติดต่อ)

                      –     intervene (v.):            to interrupt something, especially in order to prevent or lessen a problem (เข้าแทรกแซง)

   

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 

            

             บทเรียนย่อยที่ 3

Médecins sans Frontières เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1990 นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น UNICEF (1965), Amnesty International (1977), UN Peace-Keeping Forces (1988), the International Campaign to Ban Landmines (1997) และ the International Atomic Energy Agency (2005)หน่วยที่2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s