หน่วยที่ 1 People

Review Tense1_Page_01

Review Tense1_Page_02

Review Tense1_Page_03

Review Tense1_Page_04

Review Tense1_Page_05

Review Tense1_Page_06

Review Tense1_Page_07

Review Tense1_Page_08

Review Tense1_Page_09

Review Tense1_Page_10

Review Tense1_Page_11

Review Tense1_Page_12

Review Tense1_Page_13

Review Tense1_Page_14

Review Tense1_Page_15

Review Tense1_Page_16

Review Tense1_Page_17

Review Tense1_Page_18

Review Tense1_Page_19

Review Tense1_Page_20

Review Tense1_Page_21

Unit 1

1. เนื้อหาสาระ

   โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

  –     Verb + gerund

–     Expression + gerund

–     Preposition + gerund

–     Verbs and prepositions

–       Be used to/Get used to

คำศัพท์และสำนวนภาษา unit1

บทเรียนย่อยที่ 1

–     altitude (n.):          the height of a place above the sea (ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล)

–     llama (n.):               a South American animal with thick wooly hair, rather like a camel without a hump (สัตว์ชนิดหนึ่งเลี้ยงเอาไว้ขนและบรรทุกของ พบในแถบอเมริกาใต้)

–     adjust (v.):              to change something slightly to make it more suitable for a new set of conditions or to make it work better (ปรับ, แก้ไขให้เหมาะสม)

–     sled (n.):                  a vehicle for traveling over snow and ice with two long narrow strips of wood or metal instead of wheels (เลื่อน เป็นยานพาหนะที่ใช้สุนัขลากไป ใช้เดินทางบนหิมะ)

–     pasture (n.):          land or a field that is covered with grass and is used for cattle, sheep, etc. to feed on (ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์)

บทเรียนย่อยที่ 3

–    isolate (v.):            to separate one person, group, or thing from other people or things (แยกให้อยู่โดดเดี่ยว)

–     mainstream (n.): the ideas and opinions that are thought to be normal because they are shared by most people  (ความคิดความเชื่อ)

–     collar (n.):              the part around the neck of a shirt, jacket or coat that usually folds down (คอปกเสื้อ)

–     lapel (n.):               one of the two front parts of the top of a coat or jacket that one joined to the collar and folded back  (ปกเสื้อ)

–     cuff (n.):                 the end of a coat or shirt sleeve at the wrist  (ข้อมือเสื้อ)

–     apron (n.):             a piece of clothing worn over the front of the body, from the chest or the waist down, and tied around the waist  (ผ้ากันเปื้อน)

–      vocational (adj.): connected with the skills, knowledge, etc. that you need to have in order to do a particular job  (เกี่ยวกับวิชาชีพ)

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม                  

-ชาว Amish พูดภาษาถิ่นเยอรมันที่ไม่เหมือนใคร เรียกว่า Pennsylvania German หรือ Pennsylvania

Dutch ซึ่งชาว Amish เองจะเรียกภาษานี้ว่า Deitsch ศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดของชาว Amish ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมือง Holmes County มลรัฐ Ohio เมือง LaGrange County มลรัฐ Indiana และเมือง

Lancaster County มลรัฐ Pennsylvania บางชุมชนของชาว Amish จะไม่อนุญาตให้ใช้กระดุมติดเสื้อผ้า ให้ใช้ตะขอ

เกี่ยวกับรูเข็มแทน (hooks and eyes) การห้ามนี้มาจากความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจของชาว Amish ที่มีต่อเครื่องแบบทหาร

–  Culture shock คือ ความรู้สึกแปลกแยก ซึ่งเกิดจากการต้องเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งมีวิถีชีวิตแนวความคิด ฯลฯ ผิดไปจากที่ตนคุ้นเคย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s